Budynki usługowe

 

Przebudowa lokali i komunikacji ogólnej w części gastronomicznej
na poziomie +2 w Centrum Handlowym Galeria Katowicka.

Przebudowa Gminnego Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń administracyjnych na pomieszczenia przedszkolne - 75 dzieci w trzech nowych oddziałach przedszkolnych.

Dane techniczne budynku po zmianach:

 • powierzchnia zabudowy stan istniejący:  1 072,70 m2
 • powierzchnia całkowita: 2 145,40 m2
 • powierzchnia parteru objęta opracowaniem: 542,89 m2
 • kubatura: 7 505,46 m³

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalno – usługowego

Projekt obejmuje:

 • - nadbudowę piętra bryły głównej budynku – projektowana nadbudowa pomieszczeń mieszkalnych – zmiana konstrukcji dachu z dachu dwuspadowego na dach płaski;
 • - nadbudowę istniejącej dobudówki - wymiana konstrukcji dachu na dach płaski - taras;
 • - rozbudowę budynku od strony frontowej o wejście główne i część biurową - rozbudowa dobudówki oraz od strony południowej o cześć biurową i mieszkalną - rozbudowa bryły głównej budynku;
 • - zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na parterze istniejącej dobudówki na pomieszczenia biurowe,
 • - przebudowę istniejącego układu pomieszczeń biurowych parteru z dostosowaniem do projektowanej nadbudowy i rozbudowy,
 • - przebudowę układu funkcjonalnego mieszkania zlokalizowanego na I i II piętrze.  
 • powierzchnia zabudowy po zmianach - 166,70 m2
 • powierzchnia całkowita po zmianach: - 585,30 m2
 • powierzchnia użytkowa: - 304,40 m2
 • kubatura po zmianach: - 1 425,50 m³

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego na budynek usługowo - mieszkalny

Budynek trzykondygnacyjny z tarasem, kryty dachem dwuspadowym. Bryła przebudowana w celu nadania bardziej współczesnego charakteru. Na parterze zlokalizowano część usługową, na piętrze i poddaszu część mieszkalną.

 • Powierzchnia zabudowy - 150,00 m2        
 • Powierzchnia użytkowa - 310,00 m2
 • Kubatura - 1350,00 m3

Aranżacja i remont lokalu gastronomicznego zlokalizowanego na terenie
C.H. Trzy Stawy w Katowicach.
Lokal posiada salę konsumpcyjną dostępną z galerii oraz zaplecze magazynowe
i kuchenne.

Powierzchnia użytkowa lokalu:

 • sala konsumpcyjna - 54,65 m2