Budynki przemysłowe

Budowa stacji transformatorowej przy budynku istn. hali wraz z instalacjami wewnętrznymi tj. instalacją elektryczną, instalacją wentylacji mechanicznej, instalacją gazową i zewnętrznymi tj. zasilaniem elektrycznym zbiorników gazu, przyłączem gazu ze zbiorników do budynku, przyłączem kablowym SN, przebudową przyłącza wody, przyłączem kanalizacji deszczowej.

 • Powierzchnia zabudowy - 51,10 m2
 • Powierzchnia użytkowa - 36,25 m2
 • Powierzchnia całkowita - 51,10 m2
 • Kubatura budynku - 187,00 m3

Inwentaryzacja  dwóch istniejących obiektów na terenie zakładów przemysłowych.

 • Powierzchnia zabudowy                                                                       
  • BUDYNEK A - 1 242,20 m2
  • BUDYNEK B - 1 203,80 m2
 • Powierzchnia użytkowa            
  • BUDYNEK A - 1 514,35 m2
  • BUDYNEK B - 1 622,25 m2
 • Kubatura                                
  • BUDYNEK A - 11 369,90 m3
  • BUDYNEK B - 5 928,70 m3

Remont istniejącego budynku nadszybia zlokalizowanego na terenie zakładu górniczego

 • Powierzchnia zabudowy - 1 761,70 m²
 • Powierzchnia użytkowa - 2 385,56 m²
 • Powierzchnia całkowita - 2 419,96 m²
 • Kubatura budynku - 15 525,30 m³

Remont pomostu komunikacyjnego

Remont pomostu komunikacyjnego służący do ruchu pracowników między budynkiem lampowni, a nadszybia. Prace remontowe obejmują roboty
na zewnątrz jak i wewnątrz obiektu i mają na celu przywrócenie pomostu
do użytkowania. Głównym celem remontu są prace naprawcze konstrukcji stalowej pomostu oraz wymiana okładzin elewacyjnych i dachowych. Wewnątrz obiektu przewiduje się wymianę posadzki i wykonanie okładzin wewnętrznych ścian.

 • Powierzchnia zabudowy - 373,90 m2        
 • Powierzchnia użytkowa - 278,60 m2
 • Kubatura - 1046,90 m3

Budowa zakładu przetwórstwa tłuszczów zwierzęcych 

Budowa zakładu przetwórstwa tłuszczów zwierzęcych polegająca na budowie dodatkowej hali produkcyjnej wraz z wydzieloną kotłownią, zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej oraz rozbudowie infrastruktury i budowie dodatkowych obiektów budowlanych.

  • obszar opracowania - powierzchnia - 17900,00 m²

  w tym:
  projektowana hala nr I - 594,00 m²
  projektowana hala nr II - 514,00 m²
  projektowany budynek gospodarczy - 20,00 m²
  tereny utwardzone - 6898,00 m²
  tereny zielone - 9874,00 m²

Projekt budowlany przebudowy pomieszczenia w istniejącym obiekcie - laboratorium korozyjne wraz z instalacjami wewnętrznymi tj. instalacją elektryczną, instalacją wentylacji mechanicznej oraz instalacją mediów technologicznych związanych z wyposażeniem laboratorium

Przebudowa pomieszczeń laboratorium obejmuje:

- zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń – wyburzenie ścianek działowych i scalenie pomieszczeń laboratoryjnych w jedno pomieszczenie, wydzielenie pomieszczenia sterowni;

- remont pomieszczeń – wymiana posadzek w części pomieszczeń, malowanie części pomieszczeń;

- roboty instalacyjne.

Dane techniczne budynku w części objętej zakresem opracowania:

 • Powierzchnia zabudowy - 282,43 m2
 • Powierzchnia użytkowa - 390,50 m2
 • Powierzchnia całkowita - 446,51 m2
 • Kubatura budynku - 1448,70 m3